Mình sắp đi Huế chơi. Cho hỏi ở Huế có chỗ nào Massage Gay không? Hay ai có contact của bạn nào massage Gay ở Huế thì inbox mình với.
Cảm ơn nhiều!