Có cơ hôị đi cùng đi AnhKhông tám 8 tám ba 39 5 ba chín
Rất hân hạnh làm quen A