Mình cũng có tình trạng y như b.Quan hệ ko được sướng và thoải mái cho lắm.